Ar efter fjernelse af tatoveringer kan reduceres

Kvindeansigt

Ar efter fjernelse af tatoveringer kan reduceres

Der findes hjælp til at udbedre skader i huden efter at du har fået fjernet tatoveringer. I DermoCosmetics kosmetiske hudlægeklinikker i København, Virum og Aalborg har vi stor erfaring med at reducere ar og pigmentfejl i huden.

Stadig flere vælger at lade sig tatovere. Undersøgelser i USA viser f.eks., at antallet af tatoverede personer er vokset til hele 45 millioner indbyggere, hvilket vil sige, at 1 ud af 5 amerikanere i dag er tatoverede. Og over halvdelen (60%) af alle kvinder over 18 år er tatoverede!

I Danmark eksisterer der p.t. ikke nøjagtige tal for tatoverede, men man mener, at over 10 % af befolkningen går rundt med en eller flere tatoveringer.

Hjælp til at reducere ar og misfarvninger efter fjernelse af tatoveringer

I DermoCosmetic hjælper vi efterhånden mange, der har forsøgt at få fjernet uønskede tatovering med forældet laserudstyr og som sidder tilbage med misfarvninger og ar i stedet.

Har du først fået ar eller misfarvninger i huden i forbindelse med fjernelse af tatoveringer, kan vi hjælpe dig. I DermoCosmetic er vi nemlig eksperter i at fjerne ar. Vi kan både tilbyde at fjerne din tatovering og vi kan reducerer den skade, der måtte være sket i din hud ved at have anvendt en laser af ringe kvalitet i forsøget på at fjerne din tatovering.

Årsager til at vælge at få fjernet tatoveringer

Med stigningen i tatoveringer og tatoverede, er antallet af personer, der fortryder tatovering også steget. I USA viser undersøgelser også, at over 20 % fortryder at have fået en tatovering. Men ikke alle, der får fjernet tatoveringer ønsker en hud fri for blæk. Når valget falder på at få fjernet et tatovering, kan det også skyldes:

  • Utilfredshed med at tatoveringen med årene er blevet udvisket
  • Ønsket om at skabe plads til helt nye tatoveringer på steder, hvor de allerede er tatoverede
  • Skader opstået i huden efter en tatovering

Fjernelse af tatoveringer giver ikke altid den ønskede effekt

Desværre efterlader fjernelse af tatoveringer ofte et u-perfekt resultat når der anvendt forældede lasere af ringe kvalitet. Eksempelvis:

  • Tatoveringen er ikke fjernet helt trods adskillige behandlinger
  • Det laserbehandlede område fremstår bleget i forhold til den omgivende hud
  • For at fjerne dybt placeret farve i huden, har behandleren uden tilstrækkeligt faglig indsigt fejlbehandlet det tatoverede område på en sådan måde, at det har efterladt et grimt ar

Hvad kan jeg forvente af bivirkninger ved fjernelse af mine tatoveringer?

Når du får fjernet en tatovering med laserbehandling, kan du desværre ikke altid regne med, at din hud kommer til at se fuldstændig ud som før du fik din tatovering.

Når man behandler (tatoveringer) med især ældre modeller af Q-Switch lasere eller deciderede discount maskiner fra Kina, er der risiko for at brænde de celler af, som giver den brune farve i huden, så du får en varig hvid-farvning, hvor tatoveringen tidligere sad. Du risikerer også alvorlige ardannelser i huden.

Samtidig kan du også risikere, at laserbrændingen gør cellerne overaktive, så der dannes brune pigmentpletter i huden. Eller eventuelt begge dele på én gang uregelmæssigt fordelt i det behandlede område.

I DermoCosmetic fjerner vi både tatoveringer og ar efter tatoveringsfjernelse. Vi har den nyeste teknologi og nyeste generation af pico lasere og fraktionerede lasere, der effektivt fjerner både tatoveringer og ar efter fjernelse af tatoveringer.

Vi fjerner tatoveringer med Discovery Pico og ar efter fjernelse af tatoveringer med Discovery Pico og Fractional laser Erbium: Glass 1540 nm.

Vores lasere er den højeste kvalitet af lasere til både tatoveringsfjernelse og til arfjernelse.

Risikoen for ardannelse i forbindelse med tatoveringsfjernelsen hos DermoCosmetic med Pico teknologien er yderst lav.

Hvorfor kan man få ar i forbindelse med tatoveringsfjernelse?

Ar opstår, når huden reparerer sine skader. Skader i huden kan f.eks. opstå i forbindelse med en forbrænding (også laserforbrænding ved fjernelse af tatoveringer), akne eller efter et kirurgisk indgreb. Ar består af nøjagtigt det samme protein (kollagen) som det væv, det erstatter. Men arvævet har ikke samme kollagenformation, og kvalitet og funktionsevne i huden i det arrede område er ofte lavere.

Ar efter fjernelse af tatoveringer: Forskellige laser til at fjerne disse ar

I DermoCosmetic bruges vi to typer laser til at fjerne ar opstået i forbindelse med fjernelse af tatoveringer: Fractional Laser Erbium: Glass 1540nm og pico laser (Discovery Pico fra Quanta System. Hvilken laser, der vil egne sig bedst til at fjerne dine ar, kan vi konstatere i forbindele med en gratis konsultation i en af vores klinikker i København eller i Virum.

Kontakt os og bestil tid allerede i dag.

Hvor mange behandlinger har jeg brug for for at få reduceret eller fjernet mine ar efter fjernelse af tatovering?

Det kan vi bedømme i forbindelse med en gratis konsultation.

Bestil tid til en gratis og uforpligtende konsultation i København, Virum eller Aalborg for reduktion af ar efter fjernelse af tatoveringer allerede i dag på tlf. 31 21 64 24.

Ved første konsultation modtager du mundtlig og mere uddybende skriftlig information. Du har mulighed for at starte direkte med en behandling på samme dag.

Sundhedsstyrelsen har bestemt at behandling kan udføres direkte ifm. første fremmøde på en klinik.