Uddannelsens opbygning og indhold

Kvindeansigt

Uddannelsens opbygning og indhold

Under uddannelserne gennemgår du en intensiv træning med superviserede behandlinger. Vi giver dig undervisning i anatomien og teorien bag behandlinger med Botulinum Toksin og ikke-permanente fillere eller laser, herunder hvordan behandlingerne udføres sikkert.

Superviseret behandling

Hudlæge Erik Obitz superviserer sygeplejerske Denise i ikke-permanent filler behandling

Varighed, antal undervisningsdage og datoer

Uddannelsesforløbet gennemføres over 1-3 weekender, afhængig af antal deltagere. Disse dage er fordelt i weekender (lørdag og søndage). Find de næste kursus datoer.

Den praktiske del: Superviseret træning i behandlinger

Du udfører selv behandlinger under supervision af vores hudlæge. Helt konkret udfører du minimum 20 superviserede behandlinger i Botulinum Toksin og 20 superviserede behandlinger i ikke-permanente filler. Ved uddannelsen i laser udfører du 20 superviserede behandlinger med laser.

Træningen er tilrettelagt sådan, at der er sat god tid af til, at du udfører de superviserede behandlinger. Når du ikke selv er i gang med at behandle, deltager du som observant, mens de andre kursister behandler. Det giver dig en ekstra grundig læring i udførelse af behandlinger.

Du gennemgår ikke kun træning i at udføre selve behandlingerne, men i alle trin i et behandlingsforløb. Vi træner dig således også i, hvordan du gennemfører en konsultation og stiller indikation*) og i hvordan du foretager kontrol af behandlingseffekten.

*) Er du sygeplejerske, må du ikke stille indikation forud for behandling med Botulinum Toksin, her kræves der nemlig, at det foretages af en virksomhedsansvarlig læge. Som sygeplejerske underviser vi dig i at kunne informere kunder om behandling med Botulinum Toksin.

I den praktiske del lærer du at mestre at behandle i de mest sikre, grundlæggende og de mest efterspurgte behandlingsområder i ansigtet. Du bliver superviseret og udfører behandlinger i alle områder nævnt nedenfor.

Indhold i den praktiske del af uddannelsesforløbet i Botulinum Toksin og ikke-permanente fillere:

Botulinum Toksin behandling af den øverste del af ansigtet:

 • Glabella (rynker mellem øjenbrynene)
 • Kragetæer (rynker ved siden af øjnene)
 • Panderynker
 • Brynløft
 • Bunny lines (rynker på næsen)

Ikke-permanente fillere:

 • Kindben
 • Læber (fylde og konturering)
 • Rynker over læber
 • Nasolabiale furer (rynker fra næse ned mod munden)
 • Marionet linjer (fra munden ned mod hagen)

Den teoretiske del: Anatomi og sikkerhed i behandlinger

I begge uddannelser, underviser vi dig grundigt i teorien bag behandlingerne. En stor del af undervisningen har fokus på anatomien og sikkerheden i behandlingerne, så du trygt efterfølgende kan behandle og også håndtere både lette og mere alvorlige bivirkninger.

Du lærer at skelne mellem hvilken behandling og hvilke produkter, der egner sig bedst til den enkelte kunde. Du får et godt kendskab til æstetik i behandlingerne, og hvordan du "aflæser" et ansigt for at opnå optimal symmetri og skønhed. Endelig introduceres du til lovgivning og retningslinjer for at udføre behandlingerne.

Indhold i den teoretiske del af uddannelsesforløbet:

 • Anatomi
 • Konturering og skulpturering af ansigtet
 • Æstetik i behandlinger
 • Indikationsstillelse og kontraindikationer
 • Patientsikkerhed herunder håndtering af komplikationer
 • Lovgivningen og retningslinjerne for behandlingerne
 • Journalføring
 • Konsultation, behandlingsplan og behandlingskontrol
 • Produktkendskab

Uddannelsesforløbet gennemføres i en vekselvirkning mellem teoretisk undervisning og træning. Der er tale om et afvekslende forløb, hvor der er sat god tid af til at udføre de superviserede behandlinger.

Uddannelsesbevis og indsendelse af dokumentation til Styrelsen for Patientsikkerhed

Når du har gennemført uddannelsesforløbet tilfredsstillende, som fordrer, at du har været tilstede på samtlige uddannelsesdage og gennemført de krævede antal superviserede behandlinger for at opnå registrering, får du et uddannelsesbevis fra DermoCosmetic Akademi.

Derefter har du mulighed for - mod et tillæg, at vi kan hjælpe dig med at sende dokumentation ind til Styrelsen for Patientsikkerhed med det mål, at du opnår registrering.

Bemærk, at det ikke er DermoCosmetic Akademi eller hudlæge Erik René Obitz, der beslutter om du kan blive registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed er tilsynsførende myndighed, og det er dem, der alene godkender endelig registrering.

Kontakt os for at høre mere om vores dokumenterede resultater for at opnå registrering hos Styrelsen for Patientsikkerhed.